ZVYKY A TRADÍCIE
Občianske združenie
974 01 Špania Dolina 132
IČO: 42309859

Predseda združenia:
Mgr. Anna Šlauková
Tel.: 0903 277 223
Email: spanodolinka@gmail.com
Facebook