Občianske združenie vykonáva svoju činnosť najmä formou:

  • zachovávanie, ochrana a rozvoj kultúrneho dedičstva a kultúry,
  • prezentovania zvykov, ostatné tradícií a histórie pre budúce generácie.
  • uchovávania histórie španodolinskej čipky zriadením čipkárskej izby a výučbou udržiavať záujem mladej generácie o túto tradičnú techniku,
  • realizácie vzdelávacích a kultúrno-spoločenských podujatí zameraných na zvýšenie verejného povedomia ku kultúrnemu dedičstvu a spoločenským hodnotám,
  • organizovania kultúrno-spoločenských podujatí, športovo-rekreačných aktivít,
  • vydávania publikácii umožňujúcich zviditeľnenie kultúrneho, historického a prírodného bohatstva a dedičstva,
  • organizovania praktických workshopov, súťaží, športovo-rekreačných aktivít,
  • organizovania tvorivých dielní zameraných hlavne na výučbu španodolinskej čipky a ďalších tradičných techník,
  • podpory cestovného ruchu a vytvárania esteticky príťažlivého prostredia,
  • spolupráce so štátnymi a neštátnymi inštitúciami v SR i v zahraničí, podporovanie a participácia na aktivitách občianskych združení, nadácii a ďalších komunít obdobného zamerania.

Pre naplnenie našich cieľov sme začali už v roku 2014 s oživením tradície fašiangov, pod názvom „Fašiangy, fašiangy, fašiangové časy …“ – sprievod masiek s ľudovou hudbou, „bursovanie po domoch“ spolu s folklórnym kolektívom.

Pripravili sme podujatie „SLIVKOVÁ PARÁDA“ a naviazali sme na tradíciu varenia slivkového lekváru tradičným spôsobom. Zároveň sme program podujatia rozšírili o ukážky využitia zdravého ovocia – sliviek ( pečené a varené dobroty, ochutnávky slivovice ).

Združenie sa veľmi aktívne podieľa na príprave a realizácii už tradičného podujatia „Prázdninovej školy tradičných techník“ tento rok to už bude 18. ročník. Zámerom tejto „školy“ je od začiatku snaha o zachovanie a šírenie techniky „špaňodolinskej čipky“. Okrem tejto techniky pripravujeme aj iné tradičné techniky pri práci s textilom, hlinou, sklom, vlnou, drôtom.

Pred vianočnými sviatkami, hneď začiatkom mesiaca decembra organizujeme podujatie „NA ŠPANIU DOLINU UŽ PRICHÁDZAJÚ VIANOCE…“ – tvorivé dielne zamerané na výrobu vianočných ozdôb, zdobenie medovníkov, pečenie vianočných oblátok, darčekov.

Program podujatí v roku 2023

17.7.2023 – 21.7.2023

18.ročník
Prázdninová škola tradičných techník – 1.turnus

14.8.2023 – 18.8..2023

18.ročník
Prázdninová škola tradičných techník – 2.turnus

16.9.2023

10. ročník
SLIVKOVÁ PARÁDA

2.12.2023

16. Ročník
„NA ŠPANIU DOLINU UŽ PRICHÁDZAJÚ VIANOCE“

Kontakt na predsedu občianskeho združenia

Mgr. Anna Šlauková

Tel.: 0903 277 223

Email:
spanodolinka@gmail.com

Facebook